Lämnade bidrag 2013-2014 (delat redovisningsår)

En av Lions huvuduppgifter är att hjälpa mindre lyckligt lottade medmänniskor både här hemma och runt om i världen. Varje klubb är unik och beslutar själv hur insamlade medel skall fördelas. För att få maximal effekt  samordnas dessa ibland av överordnade nivåer, nationellt eller internationellt.

LC Bara gjorde följande fördelning av insamlade medel

 

 

Internationella

 
  LCIF Projekt Vaccinering av barn mot mässlingen

                   10 000

  LCIF

 1 600

Internationellt ungdomsläger

 1 600

 Lions Hjälpfond till Syrien 3 000    
 Lions Hjälpfond till Filippinerna 25 000  

Samnordiska projekt

800

   

Summa  42 000

 

 

Nationella

 
 Röda Fjäderprojektet Barndiabetes

                   10 000

Leende barn - Uong Bi sjukhuset

10 000

 Lions Distrikt 101S forskningsfond i Skåne                      10 000

Natasha Anderssons barnläger

5 000

 Lions profilprojekt i Världens Barninsamling                       2 057 
 Distriktets hjälpkommitté 960  

Lions Quest och Ungdom mot droger

960

 

Distriktets ungdomsverksamhet

960

 

Pengapåsen

800

 Verksamhet för funktionshindrade

                       800

 Svenska Lions Katastrofberedskap 800  
 Yrkeskola för flickor i Nepal

                         800

 LEO-verksamhet                          660

Lions miljöprojekt

480

Distriktets stipendier

400

 Projekt Rent vatten

480

 Hundar i samhällets tjänst 480  

 Volontärer

160

Summa 45 797

 

Lokala

 
 Barnterapiavd. Lunds Universitetssjukhus 7 243  
 Baraskolans Idrottsförening 5 434  
 Ungdomsstipendie 5 000  
 Bara GIF

                      5 000

 Hyby Scoutkår 5 000  
 Lejonslanten 3 129  

Solgården i Klågerup

3 016

 Baraskolan -uppmuntran till bästa kamrat

                      1 877

Summa 35 699

 

Totalt 123 496