Uppdaterad:

2014-06-30

Hjälp

Lions Club Bara

Bankgiro

666-7513

Kontakt Webmaster

Free Site Counters
 

Välkommen till

 Lions Club Bara

 

 Detta är Lions 

Lions är världens största serviceorganisation med ca 1,4 miljoner medlemmar, i 48 000 klubbar, i 206 länder och geografiska områden. Lions Club International är som enda serviceorganisation remissorgan i FN

 I Sverige finns det 511 klubbar med ca 13 100 män och kvinnor som medlemmar.

 

Lions bildades 1917 i Chicago, USA och kom till Europa 1948 då Lions Club Stockholm bildades

 

Lions är politiskt och religiöst neutralt men fördömer våld och förtryck i alla dessa former.

 

Alla Lionsklubbar har två kassor. Den viktigaste innehåller aktivitetsmedel som uteslutande används till bidrag och hjälpinsatser. Alla medel från bidrag, insamlingar, försäljningar och aktiviteter är kassans intäkter. Den andra är administrationskassan som bekostar klubbens inre verksamhet får sina intäkter uteslutande genom medlemsavgifter

 

Klubbens historia

Lions Club Bara kommer från den gamla  Bara kommun. Denna omfattade  Bara, Bjärshög, Holmeja, Hyby, Klågerup och Skabersjö vilka idag ingår i Svedala kommun.

 

Lions Club Bara bildades 13 juni 1977. Klubben hade då sitt första månadsmötet.

Charterhögtiden hölls i Bara kyrka 17 september 1977 och klubben hade 20 medlemmar.

Vår fadder är Sigvard Sonesson från Lions Club Svedala.

 

Kvar från starten finns följande (chartermedlemmar) i klubben: Göran Belander och

Arne Nilsson. 

 • 1979 började vi med ”Loppmarknad” på sommaren och julmarknad i Bara.

 • 1983 utdelades Lionslanten för första gången. Lionslanten är en utmärkelse som tilldelas person/personer inom fd Bara kommun som utan tanke på egen vinning deltagit aktivt i arbete till nytta och glädje för hela samhället, företrädesvis för ungdom.

 • 1988 och 1989 hade alla Lionsklubbar i Sverige gått samman till en gemensam aktivitetsinsamling, RÖDA FJÄDERN.

 • 1994 bildades Esbjörns fond. Fonden skall användas för befrämjande av kulturella ändamål inom LC Baras område.

 • 1996 började Lions med julgransinsamling. Granarna flisas och återanvänds.

 • 1999 i augusti, arrangerade vi vår första Musikfestival i Klågerup, med musik i dagarna två. 2010 flyttas den till oktober och blev vår Oktoberfest för en kväll

 • 2002-2004 Rumänienhjälpen. Hjälpsändningar till Rumänien för att hjälpa och lindra nöden på barnhem, ålderdomshem och skolor m m.

 • 2002 BUS (Barn- och Ungdomssjukhuset i Lund). Lions Bara sponsrar lekterapiavdelningen.

 • 2003 började vi med ”Loppisbutik” på Industrivägen 17 i Klågerup. Tyvärr fick vi stänga butiken pga lokalbrist i december 2007.

 • 2005 påbörjades ett samarbete med LC Ystad för att kunna sända kläder mm till nödlidande i de forna "östländerna"

 • 2007 -  deltog klubben för första gången i den riksomfattande insamlingen till Världens Barn med mycket gott resultat.

 • 2007 november antogs den första kvinnliga medlemmen i klubben.

 • 2009 genomfördes insamlingen till Lions Röda Fjädern projekt. Projektet bedrevs i samarbete med Hjärnfonden som stöder forskningen om våra beroendesjukdomar.

 • 2011 - hade vi vår första Loppmarknad i den restaurerade stallbyggnaden i Torup

 • 2012/13 genomförs ett nytt Lions Röda Fjäderprojekt. Insamlade medel går till Barndiabetesfonden för forskning ang. diabetes 1, vilken mest drabbar barn.

 • 2012 arrangerades Svedala Kommuns "Kulturnatten 2012" i samarbete med vår fadderklubb i LC Svedala.

Melvin Jones Fellowship

Lions Clubs International Foundations utdelar hedersbevis för särskilda humanitära insatser.

Följande personer i LC Bara har tilldelats detta:

Kerstin Pettersson, Torsten Pålsson, Arne Nilsson, Göran Belander, Tommy Paulsson,

Bengt Hansson, Håkan Bengtsson, Bertil Billing, Olle Åkesson, Per Brorson,

Alf Andersson, Rolf Andersson, Karin Belander och Kjell Mathiasson.