Styrelsen  2014 - 2015    
 

President

Per Brorson 040 - 44 70 06

Vice President

Flemming Schultz 040 - 44 05 26
Medlemsordförande

Rolf Andersson

040 - 44 06 00

Klubbmästare

Kjell Mathiasson 040 - 44 07 73

Kassör

Bengt Hansson

0709 -18 64 32

Sekreterare

Bertil Billing

040 - 44 66 22

Director

Sture Andersson 040 - 44 60 79
Director Sven-Åke Persson 040 - 44 04 73

Medlemmar

 

 

Alf Andersson

Bert Isgren

Rolf Andersson

Ronny Lundberg

Sture Andersson

Kjell Mathiasson

Göran Belander

Arne Nilsson

Bertil Billing

Sven-Åke Persson

Per-Ingvar Brorson

Björn Ringström

Bengt Evander

Flemming Schultz
Bengt Hansson Jan-Erik Thern